Beleidsplan en Verantwoording

Doelstelling
Stichting Beertje stelt zich ten doel niet plaatsbare katten een rustige laatste levensfase te geven met veel aandacht voor welzijn en het voorkomen van onnodig lijden, zodat voorzien wordt in een dierwaardig levenseinde.
Daarbij zetten we ons in voor het bevorderen van het welzijn van seniore, niet plaatsbare en/of zieke katten.
Met de stichting bevorderen we daarnaast bewustwording rondom het leven met katten in de laatste levensfase.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Vergoedingen
Het bestuur krijgt voor haar werkzaamheden geen beloning. Ook wordt in de oprichtingsjaren 2016-2019 afgezien van vacatiegeld door de bestuurders. Wel kunnen kosten die gemaakt worden ten behoeve van de Stichting naar redelijkheid in rekening worden gebracht.
Het bestuur besluit over het toekennen van een vergoeding aan de beheerder op het moment dat de financiële positie van de stichting dit mogelijk maakt.

Voor de bestuurssamenstelling, klik hier.
Voor onze gegevens, klik hier.

Meerjaren beleidsplan
Voor ons vernieuwde meerjaren beleidsplan 2020 – 2024, inclusief concrete planning 2020 – 2021, klik hier.
Voor ons meerjaren beleidsplan 2016 – 2019, inclusief concrete planning 2018 – 2019, klik hier.
Voor het originele meerjaren beleidsplan 2016-2019, inclusief begroting 2016 – 2017, klik hier.

Begroting, jaarverslag en financiële verantwoording
Voor onze terugblik 2021 en vooruitblik 2022 inclusief de financiële verantwoording 2021, klik hier.
Voor onze begroting voor 2022, klik hier

Voor onze terugblik 2020 en vooruitblik 2021 inclusief de financiële verantwoording 2020, klik hier.
Voor onze begroting voor 2021, klik hier

Voor onze terugblik 2019 en vooruitblik 2020 inclusief financiële verantwoording 2019, klik hier.
Voor onze begroting voor 2020, klik hier.

Voor onze terugblik 2018 en vooruitblik 2019 inclusief de financiële verantwoording 2017, klik hier.
Voor onze begroting 2019, klik hier

Voor onze terugblik 2017 en vooruitblik 2018 inclusief de financiële verantwoording 2017, klik hier.
Voor onze begroting 2018, klik hier.

Voor onze terugblik 2016 en vooruitblik 2017 inclusief financiële verantwoording 2016, klik hier.
Voor onze bijgestelde begroting 2017, klik hier.

Privacy verklaring
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons toevertrouwt. Hoe wij dat doen kunt u lezen in onze pricacy verklaring. Klik hier om te openen

%d bloggers liken dit: