Hoe

De Stichting Beertje houdt bij de huisvesting van de katten rekening met voldoende levensruimte per kattenindividu. Daarnaast wordt per open plek opnieuw bekeken welk dier het best past in de huidige groep qua verzorging en ook qua karakter van het dier
Er wordt samengewerkt met een vaste dierenarts. Deze bewaakt naast de medische adviesfunctie tevens de uitgangspunten van de verzorging voldoende in acht genomen worden.
Er wordt gebouwd aan een betrouwbaar opvangnetwerk voor tijdelijke, individuele, opvang wanneer opvang in de groep op locatie problematisch blijkt te zijn of wanneer dit om een andere reden noodzakelijk is.
De opvanglocaties vallen onder de paraplu van Stichting Beertje en worden aangestuurd door de beheerder. Of een opvanglocatie onder de paraplu van Stichting Beertje gaat vallen is in principe ter besluitvorming door het bestuur op advies van de beheerder. Uiteraard wordt er ook de nodige begeleiding gegeven vanuit Stichting Beertje.
Er wordt gestart vanuit één locatie, locatie Maarn. Uitgangspunt is de locaties de komende jaren uit te breiden.

%d bloggers liken dit: