Ontstaan

Stichting Beertje is ontstaan uit een particulier initiatief van de huidige beheerder, Emilie Mandersloot. Haar jarenlange ervaring als opvangadres (voor het asiel) voor zieke senioren, getraumatiseerde en (seniore) suikerkatten en de toenemende vraag die hiervoor op haar afkwam (ook van buiten het asiel) heeft haar doen besluiten Stichting Beertje in het leven te roepen.

Beertje was haar eerste lichamelijk en geestelijk zeer getraumatiseerde opvangkat. Na langere tijd in het asiel te hebben gezeten en één keer zonder blijvend resultaat geplaatst te zijn geweest is Beertje bij Emilie in de opvang gekomen. Daar heeft ze circa 1,5 jaar gewoond en rustig de tijd gehad haar wonden te laten genezen. Daarna is Beertje succesvol geplaatst bij fijne baasjes die weten wat het is om een kat met een getraumatiseerd verleden in huis welkom te heten! Beertje is na ruim 5 gelukkige jaren bij hen in Februari 2017 overleden.

Na Beertje zijn er nog vele katten bij Emilie in de opvang gekomen waarbij al snel duidelijk werd dat er voor de doelgroep zieke én diabetes (seniore) katten in hun laatste levensfase nog weinig opvangmogelijkheid bestond. Het gebrek aan opvangmogelijkheden in thuissituaties (Katten thuis in de laatste levensfase) en het specifiek plekje dat deze katten hebben in het hart van Emilie is het begin geweest van het ontstaan van Stichting Beertje.

IMG_7454

%d bloggers liken dit: