Over de stichting

Onze stichting heeft als belangrijkste doel niet plaatsbare katten een rustige laatste levensfase te geven met veel aandacht voor welzijn en het voorkomen van onnodig lijden, zodat voorzien wordt in een dierwaardig levenseinde.

Uitgangspunt bij de verzorging van alle dieren van Stichting Beertje zijn de Vijf Vrijheden waaraan dierenwelzijn wordt getoetst.
De ‘Vijf vrijheden’ zijn gebaseerd op de bevindingen van het Brambell Committee dat in 1965 de opdracht van de Britse regering kreeg om de voorwaarden vast te stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden. Deze hadden in eerste instantie betrekking op het kunnen staan, liggen, omdraaien, verzorgen van de huid (likken, krabben) en het strekken van de ledematen.
De Britse Farm Animal Welfare Council heeft de voorwaarden in 1993 uitgewerkt tot de bekende ‘Vijf vrijheden’:
• dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
• dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
• dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
• dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
• dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten”.

2015-08-29 13.18.14

Daarnaast heeft elk dier heeft recht op een dierwaardig levenseinde. Daarvoor wordt binnen Stichting Beertje gezorgd voor een dusdanig klimaat dat de zij een rustige laatste levensfase kunnen hebben waarbij veel aandacht is voor welzijn en onnodig lijden zal worden voorkomen.

%d bloggers liken dit: